Græsplænen efter tørke

Tid til haven

Havetips uge 32

Af: Marianne Bachmann Andersen

Bliver græsset nogensinde grønt igen?
Det er vi rigtig mange haveejere, som er meget spændte på. I månedsvis har vi undladt at vande den aftagne grønne plæne, for selv helt afsvedne plæner vil da rette sig, når det igen bliver regnvejr. Eller vil de?

En hel masse forskellige planter
Plænegræs er oftest en blanding af flere forskellige typer græs. I Europa findes omkring 200 forskellige græsarter, men kun ganske få egner sig til plæne. For at komme i betragtning kræver det, at græsserne er flerårige og kan vokse i et tæt og kompakt plantedække. Nogle af græsserne er tuedannende, mens andre vokser med udløbere – det er ofte kombinationen af disse to vækstformer, der giver det bedste plæneresultat.

De fleste græsblandinger består af alm. rajgræs, rødsvingel og engrapgræs, mens de skyggetålende græsblandinger kræver flere arter græs i blandingen. Et eksempel på en blanding til skyggegræs indeholder to arter af alm. rajgræs, to forskellige rødsvingel, engrapgræs samt mosebunke – i alt seks forskellige græsarter i samme blanding.

Vi har aldrig prøvet det før
Der er ingen fagfolk, som tør lægge hovedet på blokken og love, at græsset nok skal gro igen. Vi ved det simpelthen ikke. Måske vil noget af græsset kunne vokse videre, når tørken ophører, men det er nok ikke alle typer, der er lige solide og tørketålende. Mange vil derfor have brug for at efterså eller etablere helt ny plæne efter denne sommer. Du kan så nyt græs helt hen til oktober måned, så hav tålmodighed og vent og se, hvad der sker. Imens du venter, kan du forsigtigt rive nedfaldne blade og frugter, så der er lys og luft til rødderne.

Pris og kvalitet hænger sammen, så køber du billigt græsfrø, får du ofte en masse fodergræs iblandet, hvilket sjældent forbedrer kvaliteten af din plæne. Du kan altid spørge din gartner til råds, når du har brug for at snakke græsplæne.

Hvad med ukrudtet?
En sveden plæne afslører en masse uønskede planter – ukrudtet. Det er nemt at få øje på, så det er ikke svært at få luget det væk. Så er der også mere plads til genvæksten af græsset.
HUSK at klippe plænen højt de første gange indtil plænen igen er kommet i vækst.

Tænk på havens dyr  

Med udsigt til endnu nogle uger uden væsentlig nedbør, så er det ikke kun havens planter, som har det hårdt. Det har havens dyr bestemt også. Måske savner du ikke dræbersneglene og de massive luseangreb, men vigtigt er det, at der fortsat er et rigt dyreliv i haven. Det er ikke kun fordi sommerfuglene og mariehønerne er ”pæne” at se på. Dyrelivet skal være i haven, så der ikke opstår ubalance. Fuglene æder en hel masse ukrudtsfrø og tager også en del uønskede insekter. Når huskatten fanger fuglene, så skælder vi den ud, men egentlig er den med til at holde naturens balance i topform, for det er jo nok de svageste fugle, som lader sig narre af kattens snarrådighed.

Vand i haven
Sjældent har det været så aktuelt at sørge for, at der er vand i haven. Et mindre vandhul, et spejlbassin, en lille vandsten eller blot et fuglebad eller underskål, som dagligt kan fyldes op. Vand er lige så essentielt for dyrene, som det er for os mennesker. Der skal ikke så meget til, for at etablere vand i haven, og overvejer du at lave et lille vandbassin, som også kan fungere som overløb, når de store regnmængder kommer, så er der masser af råd at få hos dit havecenter, som har mange års erfaringer med at få det til at fungere optimalt.

Insektvenlige planter i haven
Det er også vigtigt at have foder til insekterne, og ikke alle havens planter er lige gode til at yde den service. Bier, humlebier, sommerfugle og svirrefluer hører til de insekter, som søger efter føde i blomsterne. Nogle blomster er fyldt med pollen og nektar, mens andre ikke har så meget at byde på. De åbne blomster byder oftest på den store buffet, men også lavendel med de små og mere lukkede blomster er en god insektplante. Plant gerne en masse forskellige planter i haven, for det fremmer også biodiversiteten. Andre planter fungerer som fødeplante for insekternes larver. Her er brændenælden eksempelvis særdeles vigtig for en del af sommerfuglenes larver.

Andre nyttige foderplanter er: gyvel, jordbær, kristtorn, pil, æble, fjeldribs og blodribs, tidsel, kål og tørst.

 

FACEBOOK statements eller små hurtige beskeder

# I drivhuset er peber og chili klar til høst. Det tager nogle uger for frugterne at modne helt, og synes du dine chili er for stærke, så kan du høste dem før, de er helt modne – så er de knapt så stærke

# Umodne æbler falder ned fra træerne, og det skyldes nok tørken. Yd nødhjælp til frugttræerne ved at vande langsomt. (Prik evt. huller i en gammel spand så vandet kan sive ganske langsomt)

# Georginerne står flotte of sprøde klar til buketter og dekorationer. Holdbarheden er lidt kortere i år – sikkert pga. vandmangel. Klip afblomstrede blomster af, så dannes der flere nye blomster

# Lug fortsat uønsket ukrudt væk – det er især melder, der formår at danne så lange rødder, at de ufortrødent vokser videre trods vandmangel

# I skærehaven står de smukke sommerblomster fint og blomstrer. Det er altid dejligt med buketter fra egen avl, og hvem vil ikke gerne glæde en god ven eller kæreste med blomster fra egen have?

# Blåbærbuskene bugner med sunde, søde og lækre bær. Det kan være nødvendigt med et fugleskræmsel eller net, for de sultne og tørstige fugle kan snildt få øje på de lækre bær

# Brombær hører september måned til, men sådan er det ikke i år. Brombær er vitaminrige bær, og lige nu er der mange fine bær i de naturlige hegn. Vil du undgå stikkende grene og små bær, så plant tornfrie brombærbuske, der får flotte store bær

# De sødmefyldte figner modner lige nu. I lune egne eller i drivhuset er der fuld gang i de mættende frugter, mens figner på friland (mange steder) lader vente på sig lidt endnu. Brug frugterne som en snack, sammen med melon og røget skinke, grillet med sukker eller chokolade eller lav marmelade

# De tidlige blommer som ’Opal’ er fuldt modne nu, og snart kan ’Victoria’, ’Jubilæum’ og mange af de andre lækre sorter. Måske skal der et blommetræ på ”to do” plantelisten dette efterår?

# Sommeræblesorterne ’Discovery’, ’Rød Ananas’ og ’Guldborg’ er ved at være spiseklar. Du kan teste modenheden ved at dreje æblet – slipper det, er det spisemodent. Nedfaldsæbler kan samles sammen til havens sultne og tørstige fugle